Rozrywka


OGŁOSZENIE
"Wyprawka Szkolna"
w roku szkolnym 2008/2009
Proszę o zgłaszanie się do kancelarii szkoły w celu pobrania wniosków do dofinansowania zakupu podręczników.
Dochód na członka rodziny uprawniający do zakupu książek nie może przekraczać
kwoty 351 zł. Wnioski należy składać do 12 września 2008 r.


Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 10
w Lublinie
informuje, że rozpoczęcie roku szkolnego 2008/2009 odbędzie się dnia 1 września 2008 roku
o godz. 9.00 na boisku szkolnym. Uroczystość poprzedzi Msza św.
w kościele p.w. Św. Agnieszki w Lublinie o godz. 8.15
Zapraszamy!!!


LISTY UCZNIÓW KLAS I
na rok szkolny 2008/2009 dostępne są
w SEKRETARIACIE SZKOŁY
Kalendarz szkolny 2007/08

Podręczniki 2008/09

Rozkład dzwonków

Szkoła bez przemocy


Uwaga! Uczniowie i rodzice klas VI - sprawdzianStrona główna
Samorząd
Grono pedagogiczne
Przyjaciele
Konkursy międzyszkolne
Zajęcia pozalekcyjne
Osiągnięcia
Nasze prace
Współpraca z rodzicami
Historia szkoły
Wspomnień czar...
O patronie
Galeria
Rozrywka :)
Wywiady

» http://www.kuratorium.lublin.pl
» http://www.oke.krakow.pl
» http://www.um.lublin.pl

» http://www.men.gov.pl

» Blog klasy "0b"
» Blog Samorządu Uczniowskiego

     

> > > > >

Zajęcia pozalekcyjne

Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania uczestnicząc w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych oraz w zajęciach wspomagających:

SKS – Zajęcia sportowe
Zespół wokalny
Koło taneczne
Zespół tańca historycznego
Koło informatyczne
Koło polonistyczne
Koło historyczne
Koło matematyczne
Koło ekologiczne
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w klasach IV-VI

Koła zainteresowań w klasach I-III
Przygoda z komputerem
Koło ortograficzne
Spotkanie z matematyką
Koło polonistyczne - "Mówię, czytam, piszę"
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w klasach I-III
Zajęcia z rytmiki dla klas I
Zajęcia logopedyczne dla klas I-III
Gimnastyka korekcyjna
Zajęcia Korekcyjno kompensacyjne

Szkolny Klub "Wiewiórka"
Szkolne Koło PCK
Teatrzyk Iskierki
  • O kółku


  • Zajęcia w ramach programu rządowego "Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży"

  • Magia mojej małej Ojczyzny

  • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w klasach 1-3

  • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego w klasach 4-6
  • Informacje o kółku historycznym w latach ubiegłych
  • Cele i zadania
  • Walki rosyjsko-austriackie na Lubelszczyźnie podczas I wojny świat.
  • Relacja z wycieczki szlakiem wielokulturowym