Rozrywka


OGŁOSZENIE
"Wyprawka Szkolna"
w roku szkolnym 2008/2009
Proszę o zgłaszanie się do kancelarii szkoły w celu pobrania wniosków do dofinansowania zakupu podręczników.
Dochód na członka rodziny uprawniający do zakupu książek nie może przekraczać
kwoty 351 zł. Wnioski należy składać do 12 września 2008 r.


Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 10
w Lublinie
informuje, że rozpoczęcie roku szkolnego 2008/2009 odbędzie się dnia 1 września 2008 roku
o godz. 9.00 na boisku szkolnym. Uroczystość poprzedzi Msza św.
w kościele p.w. Św. Agnieszki w Lublinie o godz. 8.15
Zapraszamy!!!


LISTY UCZNIÓW KLAS I
na rok szkolny 2008/2009 dostępne są
w SEKRETARIACIE SZKOŁY
Kalendarz szkolny 2007/08

Podręczniki 2008/09

Rozkład dzwonków

Szkoła bez przemocy


Uwaga! Uczniowie i rodzice klas VI - sprawdzianStrona główna
Samorząd
Grono pedagogiczne
Przyjaciele
Konkursy międzyszkolne
Zajęcia pozalekcyjne
Osiągnięcia
Nasze prace
Współpraca z rodzicami
Historia szkoły
Wspomnień czar...
O patronie
Galeria
Rozrywka :)
Wywiady

» http://www.kuratorium.lublin.pl
» http://www.oke.krakow.pl
» http://www.um.lublin.pl

» http://www.men.gov.pl

» Blog klasy "0b"
» Blog Samorządu Uczniowskiego

     

> > > > >

Współpraca z rodzicami

RADY DLA RODZICÓW PRZYSZŁOROCZNYCH UCZNIÓW KLAS CZWARTYCH

 1. Systematycznie kontaktuj się z wychowawcą swojego dziecka.
 2. Kontroluj, ale nie wyręczaj:
 1. wskazuj mu nowe sposoby zdobywania i utrwalania wiedzy,
 2. odpytuj,
 3. pomóż mu zauważać to co istotne,
 4. na początku spróbujcie wspólnie sporządzać notatki
 1. Ucz samodzielności i samokontroli, zwracaj uwagę aby dziecko zapisywało co ma zadane i ucz, że lekcje powinno odrabiać się tego samego dnia co są zadane.
 2. Uważnie słuchaj dziecka, wprowadź zwyczaj opowiadania przez dziecko, czego nauczyło się dziś w szkole, co zrobiło na poszczególnych lekcjach.
 3. Poznaj nauczycieli swojego dziecka.
 4. Systematycznie kontroluj wyniki nauczania.
 5. Nie strasz dziecka, bądź przy nim zawsze;
 1. wspomagaj,
 2. tłumacz,
 3. radź,
 4. jeśli uznasz to za konieczne, porozmawiaj o problemie z nauczycielem.

CO JESZCZE MOGŁOBY POMÓC TWOJEMU DZIECKU?

 1. Zapewnij dziecku spokój podczas pracy umysłowej.
 2. Pozwalaj na wspólne z kolegami odrabianie lekcji – współzawodnictwo to świetny sposób na leniuchów, łatwiej też dziecku uporać się z zadaniami domowymi.
 3. Dbaj o to, aby Twoje dziecko systematycznie utrwalało wiedzę, aby przed sprawdzianem wystarczyła tylko krótka powtórka.
 4. Pomóż dziecku w organizacji czasu wolnego – nuda to największy wróg, pamiętaj jednak o zachowaniu właściwych proporcji między nauką – zajęciami dodatkowymi – rozrywką.
Opracowały: mgr Jolanta Szuster i mgr Barbara Urban
na podstawie materiałów z warsztatów prowadzonych wspólnie dla Rady Pedagogicznej SP10