Rozrywka


OGŁOSZENIE
"Wyprawka Szkolna"
w roku szkolnym 2008/2009
Proszę o zgłaszanie się do kancelarii szkoły w celu pobrania wniosków do dofinansowania zakupu podręczników.
Dochód na członka rodziny uprawniający do zakupu książek nie może przekraczać
kwoty 351 zł. Wnioski należy składać do 12 września 2008 r.


Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 10
w Lublinie
informuje, że rozpoczęcie roku szkolnego 2008/2009 odbędzie się dnia 1 września 2008 roku
o godz. 9.00 na boisku szkolnym. Uroczystość poprzedzi Msza św.
w kościele p.w. Św. Agnieszki w Lublinie o godz. 8.15
Zapraszamy!!!


LISTY UCZNIÓW KLAS I
na rok szkolny 2008/2009 dostępne są
w SEKRETARIACIE SZKOŁY
Kalendarz szkolny 2007/08

Podręczniki 2008/09

Rozkład dzwonków

Szkoła bez przemocy


Uwaga! Uczniowie i rodzice klas VI - sprawdzianStrona główna
Samorząd
Grono pedagogiczne
Przyjaciele
Konkursy międzyszkolne
Zajęcia pozalekcyjne
Osiągnięcia
Nasze prace
Współpraca z rodzicami
Historia szkoły
Wspomnień czar...
O patronie
Galeria
Rozrywka :)
Wywiady

» http://www.kuratorium.lublin.pl
» http://www.oke.krakow.pl
» http://www.um.lublin.pl

» http://www.men.gov.pl

» Blog klasy "0b"
» Blog Samorządu Uczniowskiego

     

> > > > >

Kalendarium życia Henryka Sienkiewicza

5 V 1846 Henryk Sienkiewicz urodził się w Woli Okrzejskiej na Podlasiu
1866 matura
1866-1871 studia na wydz. filolog.-historycznym Szkoły Głównej w Warszawie
1872 początki kariery dziennikarskiej – współpracownik czasopism „Niwa” i „Przegląd Tygodniowy”
1874 współwłaściciel i prowadzący dział literacki w piśmie „Niwa”
1876-1878 pobyt w USA w charakterze korespondenta „Gazety Polskiej”
1878-1879 roczny pobyt we Francji
1879 powrót do Warszawy z czteroletniej podróży po świecie
1880 odczyty o Ameryce
1881 ślub z Marią Szetkiewiczówną
1882 narodziny syna Henryka
1883 narodziny córki Jadwigi
1884 choroba żony, wyjazdy do różnych uzdrowisk europejskich w celu ratowania jej zdrowia
1885 śmierć żony
1886 wyprawa do Konstantynopola, Aten, Neapolu i Rzymu
1887 prowadzenie działu literacko-artystycznego w czasopiśmie „Słowo”
1888 dar pieniężny (15 tys.rubli) od nieznanego wielbiciela z dedykacją: Michał Wołodyjowski Henrykowi Sienkiewiczowi
1889 utworzenie w Akademii Umiejętności w Krakowie funduszu stypendialnego im. M. Sienkiewiczowej przeznaczonego dla literatów i artystów zagrożonych gruźlicą (otrzymali je m.in.: Maria Konopnicka, Stanisław Wyspiański, Kazimierz Tetmajer)
1891 wyprawa do Afryki
1893 ślub z Marią Wołodkowiczówną, która wkrótce opuściła męża, w 1895 roku uzyskano unieważnienie małżeństwa
1895 pierwszy występ polityczny Sienkiewicza poza Polską – artykuł o Bismarcku w berlińskim czasopiśmie „Gegenwart”
1897 inicjatywa wzniesienia w Warszawie pomnika Adama Mickiewicza w stulecie urodzin poety, odsłonięcie odbyło się 24 XII 1898 r.
1900 obchody jubileuszowe 25-lecia twórczości, dar od narodu – majątek Oblęgorek
1904 Order Legii Honorowej przyznany przez rząd francuski
1904 ślub z Marią Babską
1905 Nagroda Nobla przyznana przez szwedzką Akademię Nauk, udział w uroczystym wręczeniu nagrody w Sztokholmie
1906 list otwarty do cesarza Wilhelma II – protest przeciw polityce pruskiej wobec Polaków
1909 testament von Olszewskiego – Niemca spod Legnicy, który pod wpływem powieści Sienkiewicza postanowił powrócić do polskości
1914 wyjazd do Wiednia a następnie do Szwajcarii
1915 organizacja w Vevey przy współudziale m.in. I. J. Paderewskiego Komitetu Centralnego Pomocy ofiarom Wojny w Polsce
5 XI 1916 Henryk Sienkiewicz zmarł w Vevey
26 X 1924 sprowadzenie zwłok Sienkiewicza do wolnej Ojczyzny i pochowanie w podziemiach Katedry św. Jana w Warszawie