Rozrywka


OGŁOSZENIE
"Wyprawka Szkolna"
w roku szkolnym 2008/2009
Proszę o zgłaszanie się do kancelarii szkoły w celu pobrania wniosków do dofinansowania zakupu podręczników.
Dochód na członka rodziny uprawniający do zakupu książek nie może przekraczać
kwoty 351 zł. Wnioski należy składać do 12 września 2008 r.


Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 10
w Lublinie
informuje, że rozpoczęcie roku szkolnego 2008/2009 odbędzie się dnia 1 września 2008 roku
o godz. 9.00 na boisku szkolnym. Uroczystość poprzedzi Msza św.
w kościele p.w. Św. Agnieszki w Lublinie o godz. 8.15
Zapraszamy!!!


LISTY UCZNIÓW KLAS I
na rok szkolny 2008/2009 dostępne są
w SEKRETARIACIE SZKOŁY
Kalendarz szkolny 2007/08

Podręczniki 2008/09

Rozkład dzwonków

Szkoła bez przemocy


Uwaga! Uczniowie i rodzice klas VI - sprawdzianStrona główna
Samorząd
Grono pedagogiczne
Przyjaciele
Konkursy międzyszkolne
Zajęcia pozalekcyjne
Osiągnięcia
Nasze prace
Współpraca z rodzicami
Historia szkoły
Wspomnień czar...
O patronie
Galeria
Rozrywka :)
Wywiady

» http://www.kuratorium.lublin.pl
» http://www.oke.krakow.pl
» http://www.um.lublin.pl

» http://www.men.gov.pl

» Blog klasy "0b"
» Blog Samorządu Uczniowskiego

     

> > > > >

S Z K O Ł A - P O D S T A W O W A - N R - 10
IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W LUBLINIE


Do szkoły uczęszcza około 360 uczniów. Utworzono 16 oddziałów, w tym 2 oddziały zerowe 5-godzinne. Dziesiątka jest szkołą bezpieczną. Żaden uczeń nie pozostaje tu anonimowy. Po skończonych lekcjach uczniowie z klas I - III mogą znaleźć opiekę w świetlicy szkolnej, czynnej od 6:30 do 16:30. Mamy też bibliotekę z czytelnią oraz pracownię komputerową z dostępem do Internetu. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania uczęszczając na zajęcia licznych kół przedmiotowych, artystycznych i sportowych. Odnoszą też sukcesy w różnorodnych konkursach i zawodach. Nasza szkoła jest rówieśniczką niepodległej Polski, gdyż została założona jesienią 1918 roku. Mimo, iż jest placówką z 89-letnią tradycją, stara się sprostać współczesnym wyzwaniom.


20-201 Lublin
ul.Kalinowszczyzna 70
tel/fax:(0-81)7472846
www.sp10.lublin.pl
e-mail: sp10@sp10.lublin.pl


Newsy