Rozrywka


OGŁOSZENIE
"Wyprawka Szkolna"
w roku szkolnym 2008/2009
Proszę o zgłaszanie się do kancelarii szkoły w celu pobrania wniosków do dofinansowania zakupu podręczników.
Dochód na członka rodziny uprawniający do zakupu książek nie może przekraczać
kwoty 351 zł. Wnioski należy składać do 12 września 2008 r.


Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 10
w Lublinie
informuje, że rozpoczęcie roku szkolnego 2008/2009 odbędzie się dnia 1 września 2008 roku
o godz. 9.00 na boisku szkolnym. Uroczystość poprzedzi Msza św.
w kościele p.w. Św. Agnieszki w Lublinie o godz. 8.15
Zapraszamy!!!


LISTY UCZNIÓW KLAS I
na rok szkolny 2008/2009 dostępne są
w SEKRETARIACIE SZKOŁY
Kalendarz szkolny 2007/08

Podręczniki 2008/09

Rozkład dzwonków

Szkoła bez przemocy


Uwaga! Uczniowie i rodzice klas VI - sprawdzianStrona główna
Samorząd
Grono pedagogiczne
Przyjaciele
Konkursy międzyszkolne
Zajęcia pozalekcyjne
Osiągnięcia
Nasze prace
Współpraca z rodzicami
Historia szkoły
Wspomnień czar...
O patronie
Galeria
Rozrywka :)
Wywiady

» http://www.kuratorium.lublin.pl
» http://www.oke.krakow.pl
» http://www.um.lublin.pl

» http://www.men.gov.pl

» Blog klasy "0b"
» Blog Samorządu Uczniowskiego

     

> > > > >

Dzieje Szkoły Podstawowej nr 10 w Lublinie

1918/19 - Utworzenie szkoły czteroklasowej w budynku przy ulicy Tatarskiej 6. Były po dwa oddziały klasy pierwszej i drugiej. Razem 91 osób. Do klasy pierwszej chodziły dzieci z roczników 1905-10, do drugiej - 1905-11. Oceniano sprawowanie, pilność, porządek oraz przedmioty: język polski, historię, geografię, przyrodę, matematykę i religię. Skala ocen była taka jak dziś, od 1 do 6. Szkołą kierował M. Farbiszewski.

1919/20 - Szkoła powoli się rozrasta. Składa się z pięciu klas w ośmiu oddziałach.

1920/21 - W klasie piątej wprowadzono obowiązkowy język niemiecki.

1922/23 - W tym samym budynku mieszczą się: szkoła pięcioklasowa koedukacyjna i siedmioklasowa, w sumie 379 osób.

1924/25 - Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wprowadza nowe oceny. Szkoła liczy 298 uczniów.

1927/28 - Powstaje publiczna szkoła siedmioklasowa III st., do której uczęszczają 542 osoby. Nowymi przedmiotami są: nauka o Polsce współczesnej, przyroda żywa. Wystawiano stopnie z poszczególnych przedmiotów i stopień ogólny ze wszystkich przedmiotów.
Szkoła otrzymuje imię Henryka Sienkiewicza oraz sztandar.

1931/32 - W szkole uczy się 572 uczniów w trzynastu oddziałach. Kieruje nią Piotr Margraf.

1935/36 - W siedmioklasowej szkole naukę pobiera 374 uczniów. Rok szkolny podzielono na dwa półrocza.

1939/40 - Z powodu działań wojennych naukę rozpoczęto 30 września. Publiczna Szkoła Powszechna III st. Liczyła w sumie 450 dzieci, ale do końca roku szkolnego pozostało tylko 291 osób. Nie było zajęć praktycznych, historii, geografii. Kierownikiem szkoły została Gabriela Kulmowa.

1940/41 - Szkołę nr 10 połączono ze szkołą nr 26 tworząc jedną jednostkę organizacyjną - szkołę 10/26, liczącą czternaście oddziałów. Wróciły zajęcia praktyczne. W klasach pierwszych stosowano ocenę opisową. Kierownikiem szkoły został Bogumił Frelik.

1941/42 - dokonano rozłączenia organizacyjnego ze szkołą nr 26. W jedenastu oddziałach było 452 uczniów, ale promowano zaledwie 142. Zapisy w dokumentach szkolnych w języku polskim i niemieckim.

1943/44 - Do szkoły zapisano 294 uczniów, promowano112. Naukę zakończono 4 lipca. Wprowadzono oceny z uczęszczania na religię: regularny i nieregularny. Od klasy piatej uczono geografii.

1944/45 - W dziesięciu oddziałach (bez klasy siódmej) uczyło się 362 uczniów. Rok szkolny został podzielony na dwa półrocza i cztery okresy. Kierownikiem szkoły został Antoni Wośko.

1945/46 - Zapisano 334 uczniów, z tego promowano 232. W klasie szóstej uczono języka francuskiego, a w siódmej fizyki. Wprowadzono nauczanie w trybie przyśpieszonym; program klasy czwartej i piątej oraz piątej i szóstej realizowano w jednym roku szkolnym. Tym systemem uczyło się 47 uczniów, ale zdało tylko 17. Szkołą kierowała Stanisława Gałązka.

1946/47 - Szkołą znów kieruje (do roku 1954/55) Antoni Wośko

1955/56 - Przez dwa lata (do 1957) szkołę prowadzi Józef Sobczyk. W roku 1956 szkoła otrzymuje nowy budynek przy ulicy Kalinowszczyzna 70.

1958/59 - Kierownikiem zostaje Kazimierz Chyczewski. Ze szkół powszechnych zostaje usunięta religia.

1959/60 - Kierownikiem zostaje Władysław Kozłowski i pełni tę funkcję przez cztery lata.

1963/64 - Stanowisko kierownika obejmuje Franciszek Majder. Zmienia się patron szkoły. Pisarz noblista - Henryk Sienkiewicz zostaje zastąpiony działaczką ruchu robotniczego - Małgorzatą Fornalską. Stary sztandar zastąpiono nowym. Znaczna grupa uczniów przechodzi do szkoły nr 27.

1965/66 - Kierownikiem jest Józef Szrubka.

1966/67 - Funkcję kierownika, a później dyrektora szkoły pełni Henryk Zbęk. W roku 1968 wprowadzono klasę ósmą.

1978/91 - Przez 13 lat dyrektorem pozostaje Jan Błażukiewicz (najdłużej piastowana funkcja w historii szkoły). Do szkoły chodzi 1400 uczniów. 192 uczniów uzyskuje w tych latach tytuły laureata konkursu przedmiotowego. Za pierwsze miejsca w zawodach szkoła zdobywa 112 pucharów.

18 maja 1990 - Powroty: pierwszego patrona szkoły - Henryka Sienkiewicza, sztandaru z 1927 roku, krzyży w salach lekcyjnych.

1991/97 - Dyrektorem pozostaje mgr Elżbieta Trębińska. Wraca nauka religii.

1991/92 - W miejsce Komitetu Rodzicielskiego powołano Radę Rodziców. Pierwszym jej przewodniczącym zostaje pan Marek Stasiak.

4 paĄdziernika 1992 - Reorganizacja szkoły; z 1356 uczniów pozostaje 805, reszta przechodzi do nowej szkoły przy ulicy Tumidajskiego. Tradycją stają się spotkania wigilijne i wielkanocne oraz uroczystość na cmentarzu w dniu 11 listopada, ku czci tych, którzy zginęli za Ojczyznę.

1993/94 - Rok Sienkiewiczowski w siedemdziesiątą piątą rocznicę powstania Szkoły Podstawowej nr 10.

1996/97 - Z inicjatywy dyrekcji i rodziców powołano do życia Radę Szkoły, składającą się z dwóch przedstawicieli rodziców, nauczycieli i uczniów. Przewodniczącym Rady Szkoły pierwszej kadencji zostaje pan Ryszard Dudzic.

1997/98 - Konkurs na dyrektora szkoły wygrywa mgr Halina Mackiewicz. W szkole uczy się 430 uczniów w 18 oddziałach. Budynek szkolny zostaje gruntownie odnowiony. Dobrze układa się współpraca między organami statutowymi szkoły. Czterech uczniów otrzymało stypendia Prezydenta Miasta Lublin za wysokie wyniki w nauce, a dwóch uzyskało tytuł laureata konkursów przedmiotowych.

11 listopada 1998 - DZIESIĄTKA KOŃCZY OSIEMDZIESIĄTKĘ ! Z tej okazji przygotowaliśmy uroczyste Święto Szkoły. Ufundowany został przez Radę Rodziców nowy sztandar, będący repliką historycznego sztandaru z 1927 roku.

1999/2000 - Reforma systemu oświaty. Mury szkoły po raz ostatni opuścili uczniowie klas ósmych.

2000/01 - Nowy rok szkolny rozpoczęli uczniowie klas I - VI.

2002/03 - Dyrektorem szkoły został mgr Jacek Misiuk. W szkole uczy się 342 uczniów, z którymi pracuje 29 nauczycieli. W dwóch grupach "O" do nauki szkolnej przygotowują się sześciolatki. Pracuje świetlica szkolna i biblioteka. Działają koła przedmiotowe, SKS, chór, kółko teatralne. Szkoła jest systematycznie modernizowana.

Opracowała: mgr Irena Iwanicka