Rozrywka


OGŁOSZENIE
"Wyprawka Szkolna"
w roku szkolnym 2008/2009
Proszę o zgłaszanie się do kancelarii szkoły w celu pobrania wniosków do dofinansowania zakupu podręczników.
Dochód na członka rodziny uprawniający do zakupu książek nie może przekraczać
kwoty 351 zł. Wnioski należy składać do 12 września 2008 r.


Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 10
w Lublinie
informuje, że rozpoczęcie roku szkolnego 2008/2009 odbędzie się dnia 1 września 2008 roku
o godz. 9.00 na boisku szkolnym. Uroczystość poprzedzi Msza św.
w kościele p.w. Św. Agnieszki w Lublinie o godz. 8.15
Zapraszamy!!!


LISTY UCZNIÓW KLAS I
na rok szkolny 2008/2009 dostępne są
w SEKRETARIACIE SZKOŁY
Kalendarz szkolny 2007/08

Podręczniki 2008/09

Rozkład dzwonków

Szkoła bez przemocy


Uwaga! Uczniowie i rodzice klas VI - sprawdzianStrona główna
Samorząd
Grono pedagogiczne
Przyjaciele
Konkursy międzyszkolne
Zajęcia pozalekcyjne
Osiągnięcia
Nasze prace
Współpraca z rodzicami
Historia szkoły
Wspomnień czar...
O patronie
Galeria
Rozrywka :)
Wywiady

» http://www.kuratorium.lublin.pl
» http://www.oke.krakow.pl
» http://www.um.lublin.pl

» http://www.men.gov.pl

» Blog klasy "0b"
» Blog Samorządu Uczniowskiego

     

> > > > >

Wywiad z panem dyrektorem Waldemarem Stoczkowskim

Czy już wcześniej był Pan dyrektorem, czy jest to całkowicie nowe doświadczenie?
Jest to nowe doświadczenie

Jak widzi Pan szkołę za 3 lata, a przede wszystkim co chce Pan w niej zmienić?
Chcę, aby szkoła była bardziej przyjazna dla uczniów, aby były lepsze warunki do nauki, aby szkoła była kolorowa i oczywiście żeby boisko było lepsze od tego, które jest obecne.

Czy może Pan wymienić pozytywne strony jak i negatywne naszej szkoły?
Stroną pozytywną jest kameralność. Szkoła jest mała, każdego można zapamiętać, uczniowie chętnie biorą udział w konkursach, a strony negatywne - warunki lokalowe, zbyt mało pomieszczeń. Sala gimnastyczna jest zbyt mała, aby prowadzić w niej normalne zajęcia.

Czy jest Panu trudno zapoznać się z całkiem nową szkołą, ze sprawami, które zostały otwarte przed Pana przybyciem ?
Wszystko, w co się wkracza po raz pierwszy, jest trudne i trzeba czasu, aby się z tym zapoznać. Wcześniej zajmowałem inne stanowisko kierownicze i wyrobiłem sobie pewien styl pracy

Czy może Pan powiedzieć, jak pracuje się Panu z pracownikami naszej szkoły ?
Hmm... bardzo fajnie.

Co Pan myśli o mundurkach, zarówno o ustawie jak i o ich wyglądzie ?
Wzór mi się podoba. Co do ustawy moje zdanie jest takie, że uczniowie szybko rosną i nie można kupić mundurka na 6 lat nauki. Jest to dodatkowy wydatek dla rodziców. Nie jestem ich zwolennikiem.

Wiemy, że interesuje się Pan informatyką. Czy możemy liczyć na to ,że niedługo zobaczymy Pana na stanowisku nauczyciela informatyki?
Tak, w przyszłym roku szkolnym będę uczył informatyki.

A ma Pan jakieś plany związane z dziećmi uzdolnionymi w tym kierunku?
Tak, będzie prowadzone kółko, chciałbym też, żeby uczniowie brali udział w konkursach i wygrywali nagrody.

Czy może Pan na zakończenie podsumować naszą szkołę?
Tak jak w każdej szkole, jest coś do udoskonalenia. Z pomocą nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców budujemy przyjazną dla uczniów szkołę, w której uczniowie czują się bezpiecznie, zdobywają potrzebną wiedzę i umiejętności, biorą udział w konkursach międzyszkolnych zdobywając nagrody. Chciałbym, aby o naszej szkole było zawsze głośno, aby wszyscy miło wspominali "dziesiątkę".

Dziękujemy za wywiad !

Wywiad przeprowadziły:
Maria Bielska i Monika Gromnicka z klasy 6 b